Sibbhults kyrka.
Foto: Kaj Davidsson

Sibbhults kyrka

Sibbhults kyrka invigdes 1943 och är byggd i trä. Den omges av en kyrkpark med en urnlund som sluttar ner mot samhället i mjuka terasser.

Sibbhults kyrka är en den nyaste kyrkan i Glimåkra-Hjärsås pastorat. Den invigdes 24 januari 1943 av dåvarande biskopen Edvard Rodhe. I en artikel i Kristianstadsbladet i samband med invigningen beskrivs kyrkan som en byggnad "som i sin enkelhet blivit mycket vacker i linjer och utformning. Kyrkorummet ger i sin rena stil intryck av värdighet och stillhet. Färgerna är ljusa och samstämda. De antika glasfönstren medverkar till att ge templet, vid dagsljus, ett behagligt vackert dämpat ljus".

Altartavlan är en målning av konstnären Gunnar Torhamn från Stockholm och föreställer berättelsen om hur Jesus visade sig för två av sina lärjungar på vägen till Emmaus, efter att han uppstått från de döda. 

Altartavlan i Sibbhults kyrka
Altartavlan i Sibbhults kyrka. Foto: Lotta Neurén

Kyrkan har byggts till med ett rymligt församlingshem. Den är omgiven av en sluttande park med gräsytor och träd. Där finns en urnlund och en minneslund med näckrosdamm.

Mer information om Sibbhults kyrka