Hjärsås kyrka

Hjärsås kyrka ligger mitt i Hjärsås samhälle och är känd för sina värdefulla takmålningar från 1500-talet.

Hjärsås kyrka, exteriör
Hjärsås kyrka

De fantasifulla målningarna skildrar konstnärens föreställning av den andliga världen både i himlen och helvetet, samt treenigheten med Jungfru Maria. Det är oklart vem konstnären är men historikerna tror att de är gjorda antingen av "Mikaelmästaren" från Jylland eller av "Vallenbäcksmästaren" från Själland.

Kyrkan byggdes på 1230-talet i tegel, vilket var ovanligt vid den tiden. Troligtvis har det tidigare legat en träkyrka på samma plats.  

Målning i koret, Hjärsås kyrka
Takmålning i koret, Hjärsås kyrka. Foto: Lotta Neurén

I stället för en altartavla kröns altaret av ett stort förgyllt kors av lite nyare datum. Korset omges av en strålkrans och har Jesu svepning draperad över Korsarmarna .

I "Nykyrkan", en tillbyggnad på kyrkans norra sida faller ljuset in genom höga kyrkfönster över det ljusa, luftiga caféet där lättluncher och kyrkkaffe serveras.

 Läs mer om Hjärsås kyrkas historia här.