Glimåkra Kyrka

Glimåkra kyrka

Glimåkra kyrka är omgiven av en lummig park och ligger centralt belägen i Glimåkra.

Glimåkra kyrka är den största av pastoratets kyrkor. Den byggdes 1837-1838 på samma plats som den äldre kyrkan från 1280-talet.

Predikstolen i Glimåkra kyrka sitter mitt i koret över altaret och är original men något förändrad vid en renovering 1900. På vardera sidan om predikstolen finns två målningar som föreställer evangelisterna Markus och Matteus. Ett annat vackert inslag är två målade kyrkfönster i norra och södra korväggen. Det norra fönstret föreställer Jesus när han välsignar barnen i Markusevangeliet 10:13-16. Det södra visar den uppståndne Jesus besök i Emmaus hos lärjungen Kleopas och dennes kamrat (Lukasevangeliet 24).

I Glimåkra kyrka predikade den siste danske prästen i Skåne, Paul Enertsen. På kyrkobesökarnas önskemål fortsatte han att predika på danska trots att Skåne nyligen blivit svenskt. 

Mer information om Glimåkra kyrka.