Meny

Gravstenskontroll

Under våren har en säkerhetsinventering gjorts på Glanshammar och Rinkaby kyrkogårdar

Klarar gravstenarna en rimlig belastning? Det är ju viktigt förstås, att de inte tippar och skadar någon besökare. Därför har Hovsta pastorat genomfört en kontroll på kyrkogårdarna i Glanshammar, Rinkaby, Hovsta och Ervalla. Allt sker enligt regelverk och standard. Pastoratet skickar ut information till berörda gravrättsinnehavare om vad som är bristfälligt samt ett åtgärdsförslag. Insatser förväntas vara klart inom ett år. 

Tomas och Helena från Dacaga AB kontrollerar en gravsten
Tomas och Helena från Dacaga AB kontrollerar en gravsten
Magnus Johansson

Magnus Johansson

Glanshammars församling

Vaktmästare

Håkan Persson

Håkan Persson

Glanshammars församling

Kyrkogård- & fastighetsföreståndare, Förman, Vaktmästare