Präster

Som präst i Svenska kyrkan leder man församlingsarbetet med begravningar, dop, gudstjänster, konfirmationer och vigslar. Man sprider det kristna budskapet och ger människor själavård. En präst möter människor i alla åldrar och från alla delar av samhället.