Personal inom vaktmästeriet.

I Gislaveds pastorat har vi en gemensam vaktmästeriorganisation. Magnus Rickardsson är fastighets och kyrkogårdschef. Vi har en delvis ny organisation från 190401. Marcus Larsson är service och kyrkogårdstekniker och är den som samordnare mycket av det administrativa arbetet inom vaktmästeriet i hela pastoratet. Vi har en samordnande vaktmästare i varje församling som samordnar veckans arbete, men i övrigt ingår i det ordinarie vaktmästeriarbetet.