Foto: Maria Rickardsson

Pärlgym

Livets pärlor

I Gislaved församlingsträdgård finns sedan sommaren 2019 ett pärgym.
Det är frälsarkransens pärlor som utgör en livsvandring med tankar, böner och reflektion.
Pärlorna möjliggör även för samtal där man kan koppla samman pärlorna från frälsarkransen med de 8 samtalkorten som utgår från existentiell hälsa.

I höstas påbörjades första gruppen med ”Pärlvandrare” som går på gym för kropp och själ.  Här deltar en personlig tränare från Gym + i Gislaved som anpassar en enkel träning som passar äldre. Träffarna inleds med en tankenöt från en av Pärlorna sedan blir det 40 minuters enkel träning, därefter samtal om livet utifrån samtalskorten i Existentiell hälsa.

Samtliga grupper utgår från individen där alla har möjlighet att komma till tals, samtal sker med försiktighet och inlyssnande och utgår från att alla har något att bidra med när vi möts.

I konfirmandarbetet använder vi oss av frälsarkransen för att prata om livet, konfirmanderna får med hjälp av pärlorna diskutera, livets mening, kärlek, död, uppståndelse, sorg och glädje. Välkommen du också att gå en vandring bland våra pärlor eller att använda dig av vårt gym.

Pärlorna är gjorda av Anette Baggieri på Tallås Hantverk Krukmakeri på Gotland