Mer om våra kyrkor.

Här kan du läsa mer information om våra kyrkors historia och användning.

Gislaveds kyrka:
Kyrkan har en ganska kort historia. I Gislaveds samhälle påbörjades bygget av ett kapell 1904 efter ritningar av arkitekt Ludvig Petersson. Kapellet invigdes 1906.

1935 hade befolkningen växt så mycket att det blev nödvändigt med en tillbyggnad. Kapellet blev Gislaveds kyrka med nuvarande utseende med det mäktiga tornet likt ett utropstecken vid Nissastigen.

I tornet finns ett förnämligt klockspel med 24 klockor.  Klockspel varje dag kl 8:00, 13:00 och 17:00.
Se filmen om Gislaveds kyrka

Gyllenfors kapell:
Det är byggt 1937 som gudstjänstplats för det växande Gyllenforsområdet som då tillhörde Anderstorps församling. Redan 1931 hade man anlagt en kyrkogård på platsen som ett resultat av förslag vid kyrkostämman i Anderstorp 1922. 1951 överfördes Gyllenfors kapell till Gislaveds församling. Kapellet ritades av stadsarkitekten Göran Pauli från Jönköping. Det blev ett kapell med en intim, nära karaktär som uppskattas av både församling och präst.

 

Båraryds kyrka:
En stor, ljus och fin kyrka som kommer allra mest till sin rätt vid de stora högtidernas välfyllda gudstjänster. Den invigdes år 1882 av biskop Johan Andersson och fick ersätta den medeltida kyrka som tjänat ut. Arkitekt för kyrkobygget blev Albert Törnqvist.