Foto: Josefin Casteryd/Ikon

Kyrkans förskola

Alla barn ska uppleva att tiden på förskolan är trygg, rolig, stimulerande och intressant. De skall ges de bästa förutsättningarna att trivas och må bra, samt nå långt i sin kunskapsutveckling. Vi vill att alla skall utvecklas till självständiga, ansvarstagande och demokratiska samhällsmedborgare.

Med den Gyllene Regeln Matt 7:12 som utgångspunkt uppmuntrar vi barnen att vara goda kamrater.

Förskolan har en kristen inriktning, vilket innebär att vi vill ge barnen kunskap och förståelse kring våra traditioner och högtider samt ge barnen en trygg och positiv förskolemiljö utifrån att alla människor är skapade unika.
Familjerna erbjuds att delta vid 3-4 gudstjänster per termin.


Vi strävar efter en liten barngrupp med hög personaltäthet, vilket ger oss stora möjligheter att se varje enskilt barn och utforma verksamheten efter barnens behov.
Vi arbetar efter förskolans läroplan, Lpfö-18 och dokumenterar barnens lärande med hjälp av portfolio
Vi vill värna om de familjer som har sina barn på förskolan och har därför syskonförtur.