Konfirmation

Det år du fyller fjorton bjuder Svenska kyrkan in till konfirmation. Konfirmation betyder bekräftelse – bekräftelse av ditt dop och dig! ​

 

Vad handlar konfirmation om?

Konfirmationen handlar om kristen tro. Och kristen tro handlar om livet
och allt som livet rymmer: dig och kompisarna, kärleken och tron, Jesus, orättvisorna och Gud. Under konfirmationstiden får du testa att ta på dig ett par ”kristna glasögon” och se dig omkring med ”kristna ögon”. Vad tror du att du skulle se? Många blir förvånade. Oj, är det så här att ha en tro? Du får även en möjlighet att bli bekant med kyrkan, vad det är att fira gudstjänst, vara med om andakter – och vad det har med ditt liv att göra!

Mål med konfirmationen
Konfirmationens mål är att utrusta dig med goda redskap för att leva som människa i världen. Kyrkan vill vara en plats där du kan bli mer trygg i dig själv, känna gemenskap i gruppen och församlingen och utvecklas känslomässigt och andligt. Det sker genom lek och allvar, enskilt och tillsammans i konfirmandgruppen. Konfirmandtiden vill ge dig mod att stå upp för att alla människor är värdefulla och se kyrkans roll när det gäller att visa det.

Mer information får ni via pastoratsexpeditionen i Gislaved oavsett vilken församling du bor i och vilken kyrka ni vill konfimeras i. 0371-831 00

Vi ser fram emot att träffa er!

Gislaveds pastorat med följande församlingar:

Anderstorps församling

Burseryds församling

Gislaveds, Våthults och Bosebo  församlingar

Norra Hestra församling

Villstads församling

Västbo S:t Sigfrids församling