Gislaveds församling

Gislaveds församling kallades före 1951 Båraryds församling och i Båraryd ligger fortfarande den gamla moderkyrkan. Gislaveds församling har i dag 2 kyrkor och 1 kapell. Det är Gislaveds och Båraryds kyrkor, samt Gyllenfors kapell.

Digitala gudstjänster


När vi inte kan fira gudstjänst tillsammans i våra kyrkor måste vi hitta nya sätt. Detta är ett sätt! Nedan hittar ni våra digitala gudstjänster, morgon- och kvällsandakter samt musikandakter så att du kan fira gudstjänst där du är.

Du kan även hitta mer digitala sändningar på www.svenskakyrkan.se/gislaved