Diakoni

Diakoni är kyrkans omsorg om medmänniskan och skapelsen, ibland kallas det också kyrkans sociala arbete. Det handlar om att genom delaktighet, med respekt och i ömsesidig solidaritet möta människor i utsatta livssituationer. Grunden för arbetet är Guds kärlek, som den möter oss i Jesus Kristus.

Daniel Karlsson

Daniel Karlsson

Anderstorps församling, Gislaveds pastorat

Assistent i församlingsarbete, Projektassistent Månskullen

Annika Källner

Annika Källner

Västbo Sankt Sigfrids församling, Gislaveds pastorat

Diakon

Mer om Annika Källner

Diakon

Maria Rickardsson

Maria Rickardsson

Gislaveds församling, Gislaveds pastorat

Diakon

Anna-Karin  Samuelsson

Anna-Karin Samuelsson

Villstads församling, Gislaveds pastorat

Diakon

Emma Tolf

Emma Tolf

Anderstorps församling, Gislaveds pastorat

Diakon

Maria Wiss

Maria Wiss

Gislaveds församling, Gislaveds pastorat

Diakoniassistent

Maria Sandberg

Gislaveds pastorat, Norra Hestra församling

Diakoni assistent, Assistent i församlingsarbetet