Meny

Bli medlem i Svenska kyrkan

Du är välkommen att bli en del av Svenska kyrkan och vår gemenskap oavsett vem du är. Här finns det en plats för dig som har frågor om tro, livet eller tankar kring dig själv. Men också för dig som vill engagera dig för rättvisa och en bättre värld, som vill sjunga i kör eller finna ro i en hektisk vardag.

Som medlem bidrar du till:

  • att hjälpa utsatta människor i din närhet eller runt om i världen. Gislaveds pastorat ger stöd, inspiration och hjälp till många människor varje år. Stöd och hjälp som kan betyda oerhört mycket i vardagen. Ibland avgörande för hur man mår, vilka man träffar och hur man tänker om sig själv och livet.
  • att barn och unga får växa upp i en trygg miljö
    ett rikt musikliv där du och andra kan utöva ett musikintresse. Över 100 000 människor sjunger i någon av Svenska kyrkans körer. 
  • att vårda kyrkorna - historiska och kulturella skatter som både bär en stor del av vår gemensamma historia och är en unik plats där du får finna stillhet och mening.
  • att stötta människor i kris. Svenska kyrkan samarbetar med samhällets övriga krisberedskap vid större olyckor. Vi har en unik erfarenhet och kunskap om att möta människor i sorg och kris. Den öppna kyrkan blir en stilla plats för tankar och en mötesplats för sörjande. 


Så blir du medlem:

Besök oss på vår församlingsexpedition för att ansöka om medlemskap eller fyll i formuläret nedan eller skicka ett epost till gislaved.pastorat@svenskakyrkan.se  När du har skickat in din ansökan kommer du att få en bekräftelse av oss. Vi kontrollerar att alla personuppgifter stämmer och att du är folkbokförd i Gislaveds pastorat. Sedan får du en slutlig bekräftelse om ditt nya medlemskap. För er som ansöker via epost, skickas en blankett ut för underskrift.

Folkbokförd utanför Sverige

Om du inte är folkbokförd i Sverige kan du skriftligt ansöka om medlemskap hos Kyrkostyrelsen, 751 70 Uppsala. E-post: kyrkostyrelsen@svenskakyrkan.se

 Kyrkoavgift

När du blir medlem i Svenska kyrkan, kommer du att bidra med en kyrkoavgift som går till församlingens och stiftets verksamhet. Du som bor i Gislaveds pastorat pastorat betalar sammanlagt 1, 13 % av din beskattningsbara inkomst i kyrkoavgift. Du betalar även 29 öre per intjänad hundralapp till begravningsverksamheten. Begravningsavgiften är obligatorisk och betalas av alla som är folkbokförda i Sverige. Du som är medlem i Svenska kyrkan 1 november betalar kyrkoavgift för hela det kommande året. På din deklarationsblankett kan du se hur mycket du betalar.

 

 

Detta används kyrkoavgiften till:

Livets stora händelser

Vi människor har ett behov av riter och att uppmärksamma högtider. I Svenska kyrkan finns lång erfarenhet av att välkomna det nya barnet, att erbjuda tonåringar ett tillfälle att få brottas med frågor om vem man är och vad man tror på, att manifestera kärleken till den man älskar och att få ta farväl när en anhörig eller nära vän gått bort.

Solidaritet – för alla överallt

Svenska kyrkan arbetar utifrån att alla människor är lika mycket värda oavsett kön, ålder, sexuell läggning, trosuppfattning och hur mycket pengar man har. På en del orter finns soppkök för hemlösa, på andra ställen erbjuds aktiviteter för ensamma, gamla eller socialt utsatta människor. Svenska kyrkan finns också runt om i världen till stöd för turister, studenter och bofasta utlandssvenskar. Genom att vara med i Svenska kyrkan bidrar du till att både du och andra kan ta del av detta sociala arbete.

Barn och ungdomar

I Svenska kyrkan finns en särskild omsorg om barn och ungdomar, för deras växande och för att ge dem trygghet. 150 000 barn och ungdomar deltar regelbundet i Svenska kyrkans olika verksamheter, som scouter, musiklek, tjejgrupper, söndagsskola och barntimmar. Dessutom konfirmeras nästan 50 000 tonåringar varje år.

 Kultur, musik och körer

 I Svenska kyrkan kan du utveckla ditt musikintresse. Du kan sjunga i kör, spela instrument eller gå på konsert. Svenska kyrkan bär på en rik kulturskatt och är en av Sveriges största arrangörer av musikevenemang. Över 100 000 människor i alla åldrar sjunger i någon av Svenska kyrkans körer.

 Kyrkobyggnaderna – historiska landmärken

 Våra kyrkobyggnader är fulla av historia. På många håll fungerar kyrkan som ett historiskt landmärke som har en särskild plats i människors hjärtan. Kyrkobyggnaden är även uppskattad som en tyst avskild plats för egna tankar.

 Olyckor, kriser och katastrofer

 Svenska kyrkan samarbetar med samhällets övriga krisberedskap vid större olyckor. Erfarenheten att möta människor i sorg och kris är till stor nytta och den öppna kyrkan blir en stilla plats för tankar och en mötesplats för sörjande. 
Tack vare ett världsomspännande samarbete med andra kyrkor och organisationer arbetar också Svenska kyrkan för att hjälpa till vid naturkatastrofer eller i krigshärjade områden. För de svenskar som befinner sig utomlands finns stöd att få hos Svenska kyrkans utlandsförsamlingar.

 

 

Dina uppgifter

Var vänlig markera de svar som är aktuella