Arken

Vi utgår från den "Gyllene Regeln" i vårt arbete med barnen. "Allt vad ni vill att människorna ska göra för er det ska ni också göra för dem. Matt 7:12

Våra lokaler finns i Anderstorps församlingshem på Parkgatan 2.Tel 0371/83133.
Vi har en avdelning och erbjuder förskoleverksamhet för barn i åldrarna 1- 5 år.

Lekgård