Änglabus

Vi utgår från den "Gyllene Regeln" i vårt arbete med barnen. "Allt vad ni vill att människorna ska göra för er det ska ni också göra för dem." Matt 7:12

Våra lokaler finns i Henja kyrkstuga på Gyllenforsområdet.Tel 0371/83159
Vi har en avdelning och erbjuder förskoleverksamhet för barn i åldrarna 1- 5 år.