Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Gislaveds pastorat Besöksadress: Norra Storgatan 12, 33230 GISLAVED Postadress: BOX 83, 33222 GISLAVED Telefon:+46(371)83650 E-post till Gislaveds pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

18 anledningar att vara medlem.

Nästan alla som lever i Sverige kommer någon gång i sitt liv i kontakt med Svenska kyrkan. Det kan vara när livet känns som bräckligast eller absolut bäst - och allt däremellan. Oavsett när ska mötet med Svenska kyrkan lyfta, stärka och ge hopp. Kyrkan är en plats att vara stolt över. Du som medlem gör allt möjligt!

Som medlem i Svenska kyrkan betalar du en kyrkoavgift som används till många viktiga verksamheter. Din kyrkoavgift går bland annat till:

 • Kyrkans öppna förskola och andra aktiviteter där små barn och deras föräldrar kan mötas.
 • Hembesök och sjukhusbesök för att stötta sjuka eller människor i kris.
 • Gudstjänster, för alla i livets glädjeämnen och sorger, förtvivlan och hopp.
 • Gemenskapsträffar för äldre och ensamma.
 • Jourhavande präst som människor i krissituationer kan kontakta under den tid på dygnet då många andra resurser är stängda.
 • Arbete i krissituationer med lokala kriscentrum, samtalsstöd m.m.
 • Själavårdssamtal när livet känns tufft och man behöver någon att prata med.
 • Gratis eller subventionerad familjerådgivning.
 • Olika projekt för stöd till människor i arbetslöshet.
 • Ett rikt musikliv med körer och musiker.
 • Underhållet av våra kyrkobyggnader och kulturarv.
 • Stöd till människor på flykt, både i Sverige och utomlands.
 • Stöd till de som sörjer.
 • Stöd till människor som är nya i Sverige att lära sig svenska och komma in i samhället.
 • Tillfälligt ekonomiskt stöd när det verkligen krisar.
 • Stöd till svenskar som befinner sig utomlands.
 • Stöd inom vård, försvar, universitet och fängelser
 • Bidra till Svenska Kyrkans Internationella arbete vid katastrofer, men också bidra till kyrkans olika biståndsprojekt.

https://www.svenskakyrkan.se/medlem/arton-anledningar