Foto: Wikipediaanvändare "Rrhodin"

Vi söker gravrättsinnehavare

Hökhuvuds kyrkogård

Vi söker gravrättsinnehavare

Gimo pastorat har satt upp skyltar på vissa gravplatser med uppmaningen ” kontakta kyrkvaktmästare”, i enlighet med de administrativa rutiner som finns för att leta rätt på gravrättsinnehavare. För att möjliggöra för de närstående som önskar att anteckna sig som gravrättsinnehavare, vill vi komma i kontakt med dessa.

Får inte kyrkogårdsförvaltningen kontakt med någon intressent, ska gravplatsen komma att betraktas som återlämnad till huvudmannen, Gimo pastorat. Det medför att gravanordningen kan tas bort.

Du som vill veta om denna information rör dig eller om du vill anteckna dig som gravrättsinnehavare till släkting eller närstående, kontakta expeditionen, 0173-400 77, onsdagar 09-00-12.00.

Vår besöksadress är Uppsalavägen 21 Gimo, e-post gimo.pastorat@svenskakyrkan.se

Skyltar har satts ut på följande förtecknade gravplatser:

Hökhuvuds kyrkogård:

HK A009            Lövberg

HK A014            Ersson

HK A023            Wendin

HK A024            Turesson

HK A028            Karlsson

HK B013            Ersson, Löfberg

HK B028            Bengtsson (järnkors)

HK C060            Alm

HK C066            Hedberg

HK D009            Von Friesen

HK D011            Rothelius

HK G43, 042     Ölund

HK J005             Bergström

HK K014            Karlsson, Nilsson