Foto: Kranicg17/Pixabay

Tankar & Toner

En enkel gudstjänst med musik

Varje månad firas en gudstjänst en torsdagskväll i Hökhuvuds kyrka kl.18:00. 
I denna är musik och ord det bärande delar. 

Under hösten 2022 är det dessa datum: 
13/10, 10/11, 8/12