Söker gravrättsinnehavare

Ekeby kyrkogård

Vi söker gravrättsinnehavare

Gimo pastorat har satt upp skyltar på vissa gravplatser med uppmaningen ” kontakta kyrkvaktmästare”, i enlighet med de administrativa rutiner som finns för att leta rätt på gravrättsinnehavare. För att möjliggöra för de närstående som önskar att anteckna sig som gravrättsinnehavare, vill vi komma i kontakt med dessa.

Får inte kyrkogårdsförvaltningen kontakt med någon intressent, ska gravplatsen komma att betraktas som återlämnad till huvudmannen, Gimo pastorat. Det medför att gravanordningen kan tas bort.

Du som vill veta om denna information rör dig eller om du vill anteckna dig som gravrättsinnehavare till släkting eller närstående, kontakta expeditionen, 0173-400 77, onsdagar 09-00-12.00.

Vår besöksadress är Uppsalavägen 21 Gimo, e-post gimo.pastorat@svenskakyrkan.se

Skyltar har satts ut på följande förtecknade gravplatser:

Ekeby gamla kyrkogård:                                                                                                EG 054 Ljungberg, Jansson                                                                   

EG 075 Johansson

EG 100 Gustafsson                                                                                       

EG 125 Andersson 

EG 130 Johansson                                                                                                             

EG 138 Jansson

EG 156 Eriksson 

EG 195 Jansson

Ekeby nya kyrkogård:

EN 005 Karlsson

EN 014 Morin

EN 108 Englund