En ängel i sten som kramar om en gravsten.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Gravskötselavtal

Här kan du läsa om våra gravskötselavtal

Grundskötsel - vård och underhåll

I skötselavtalet ingår vårstädning, skösel av gravyta, bottagning av vissna blommor och vintergrönt, luckring, putsning, vattning, påfyllnad av jord, omgrävning och gödsling av rabatt, planering av vårblommor, sommarblommor samt vintergrönt. 
För grusgrav gäller även krattning ocg påfyllnad av grus. 

Plantering och andra arbeten utöver grundskötsel

Vårblommor
Vårblommor planteras i månadsskiftet april-maj, 5 st blommor. 
Sommarblommor
Sommarblommor planteras till midsommar alt. i månadsskiftet juni-juli, 5 st blommor.
Vintergrönt
Gravrosetter placeras ut i månadsskiftet okt-nov, 1 st gravrosett med kottar.

Ett gravskötsel avtal kan göras på olika avtalstider. 
Så här ser våra avtal ut: 

1 år: 1345 kr

Avtalet gäller ett år (kalenderår) med automatisk förlängning med ett år i taget om det inte sägs upp. 

3 år: 4035 kr.

Avtalet gäller tre år med början 1/1 2023 och upphör 31/12 2025.
Pastoratet skickar ut en förfrågan om tecknande av nytt avtal i god tid innan avtalet löper ut. 

1 årsavtal vattning/städning: 550 kr.

Avtalet gäller ett år (kalenderår) med automatisk förlängning med ett år i taget om det inte sägs upp. I vattningsavtalet ingår vattning samt borttagning av vissnande snittblommor. 

Gravljuständning Allhelgonahelgen: 100 kr.

Avtalet gäller ett år (kalenderår) med automatisk förlängning med ett år i taget om det inte sägs upp. Ett 70-timmars ljus ingår.

Gravljuständning julhelgen: 100 kr.

Avtalet gäller ett år (kalender år) med automatisk förlängning med ett år i taget om det inte sägs upp. Ett 70-timmars ljus ingår. 

Extra gravljuständning vid bemärkelsedag: 200 kr.

Ett ljus ingår. Beställs 7 dagar innan, via telefon eller epost: 
0173/40077 gimo.pastorat@svenskakyrkan.se
OBS! Denna tjänst beställs ENDAST via telefon eller e-post!

Information kring gravlyktor på våra kyrkogårdar

En gravlykta med texten Älskad Saknad.
Foto: Peter Ebbesson /Ikon

Gravlyktor samt ljushållare får under tiden 1 oktober-1 maj placeras på enskild gravplats. Senast 1 maj tas de bort av gravrättsinnehavare. 15 maj tas de bort av kyrkogårdspersonal, av praktiska skäl för att inte försvåra arbetet under växtsäsongen. 
Gravlyktorna som samlas in placeras på en uppsamlingsplats på respektive kyrkogård.