Gravrättsinnehavare sökes

Skäfthammars kyrkogård

Vi söker gravrättsinnehavare

Gimo pastorat har satt upp skyltar på vissa gravplatser med uppmaningen ” kontakta kyrkvaktmästare”, i enlighet med de administrativa rutiner som finns för att leta rätt på gravrättsinnehavare. För att möjliggöra för de närstående som önskar att anteckna sig som gravrättsinnehavare, vill vi komma i kontakt med dessa.

Får inte kyrkogårdsförvaltningen kontakt med någon intressent, ska gravplatsen komma att betraktas som återlämnad till huvudmannen, Gimo pastorat. Det medför att gravanordningen kan tas bort.

Du som vill veta om denna information rör dig eller om du vill anteckna dig som gravrättsinnehavare till släkting eller närstående, kontakta expeditionen, 0173-400 77, onsdagar 09-00-12.00.

Vår besöksadress är Uppsalavägen 21 Gimo, e-post gimo.pastorat@svenskakyrkan.se

Skyltar har satts ut på följande förtecknade gravplatser:

Skäfthammars gamla kyrkogård:                                                                                

SG 138,149 Gauffin

SG 170  Sands, Kristiansson

SG 200 Jönsson, Håkansson

Skäfthammars nya kyrkogård:

SN 027 Gille

SN 066 Karlsson

SN 150 Andersson, Ralinder

Skäfthammars östra kyrkogård:

SÖ 068 Andersson, Karlsson