Ett barn visar glatt upp en bit ljusblå lera som hen jobbat med.
Foto: Alex Giacomini /Ikon

Familjecentralen/Öppna förskolan

Ett samarbete mellan Barn- och utbildningsförvaltningen, Primärvården, Socialförvaltningen och Svenska kyrkan

Öppna förskolan är en mötesplats för dig som är hemma med små barn, 2 mån - 6 år.
Här kan du träffa andra föräldrar och utbyta tankar, idéer och erfarenheter om att vara förälder. 
Barnen ges tillfälle att leka och samspela med andra barn. 
Öppen förskola drivs av kommunen och är bemannad med pedagog.
Familjecentralen är ett samarbete mellan Barn- och utbildningsförvaltningen, Primärvården, Socialförvaltningen och Svenska kyrkan. 
Vi vill erbjuda ett brett stöd till barn och familjer.

Öppna förskolans lokaler hittar du på Gimo Torg 4   

Vi har öppet tisdagar - fredagar 9:00 – 12:00                                                
Musiksamling med, sång och rörelse varje dag kl. 10 
Gemensamt fika ca 10.30 som vi bjuder på
Elisabeth Palmgren, pedagog är på plats alla dagar.      
                                                                                                                     

Tisdagar: Föräldrar med barn 2 mån – 1 ½ år.         
Sång, lek och prat. Angelica, musikpedagog från Svenska kyrkan medverkar. 

Onsdagar: Föräldrar med barn 2 mån – 1 ½ år
Medverkan från BVC. Du kan mäta och väga ditt barn                                                   
Tillfälle till frågor och samtal med BVC Emmy.                                                             

Torsdagar: Föräldrar med barn 2 mån – 1 ½ år. 
Medverkan från MVC. Barnmorska Elin håller i  styrketräning 9.30 – 9.45  

Fredagar: Föräldrar med barn 2 mån – 6 år
Medverkan från Råd och stöd, familjebehandlare Heli.
Tillfälle till samtal om dina frågor och funderingar

I vårt skapanderum finns möjlighet till skapande / pyssel i olika material alla dagar.