Allhelgonahelgen

Under allhelgonahelgen minns vi på ett särskilt sätt våra döda. Vi smyckar deras gravar med blommor och tänder ljus som lyser upp i mörkret mellan lördag och söndag

Våra Minnesgudstjänster i Gimo pastorat

Vi firar endast minnesgudstjänster i Ekeby och Hökhuvuds kyrka då Skäfthammars kyrka inte uppfyller folkhälsomyndighetens krav på distans.

Lördag 31 oktober
kl.14.00 MInnesgudstjänst Ekeby kyrka
kyrkoherde Lotta Wellsten, kantor Bengt Bäckestrand och en solist.

kl.16.00 Minnesgustjänst Hökhuvuds kyrka (avlidna okt 2019-jan 2020)
kyrkoherde Lotta Wellsten, kantor Bengt Bäckestrand, solist Felicia Andersson.

kl.17.00 Minnesgudstjänst Hökhuvuds kyrka (avlidna feb-juni 2020)
kyrkoherde Lotta Wellsten, kantor Bengt Bäckestrand, solist Felicia Andersson.

kl.18.00 Minnesgudstjänst Hökhuvuds kyrka (avlidna juli-sept 2020)
kyrkoherde Lotta Wellsten, kantor Bengt Bäckestrand, solist Felicia Andersson

Max 50 personer (inkl. personal)

Söndag 1 november
kl.11.00 Finsk minnesgudstjänst Skäfthammars kyrka
präst Virpi Pakkanen Wiberg, kantor Bengt Bäckestrand.

Max 20 personer (inkl. personal)

Allhelgona är den helg på året då vi tillsammans med människor i Sverige och världen uppmärksammar och minns dem som har lämnat det här livet. Det är en helg då vi påminner oss om att döden finns, och drabbar oss alla. 

Här nedan finns lite länkar som man kan gå in på och titta och få mer information om denna helg.

Vad firar vi under allhelgonahelgen?

https://www.svenskakyrkan.se/allhelgona 

Tänd ett ljus:

https://be.svenskakyrkan.se/#!/rum/handelse/allhelgona 

Första hjälpen vid sorg

https://www.svenskakyrkan.se/sorg/forsta-hjalpen-vid-sorg