Val till församlingsrådet

Sista nomineringsdag 27 oktober

I höst kan du föreslå namn till församlingsrådet i din hemförsamling.
Församlingsråden är församlingsbornas egna forum för stöd och utveckling till de verksamheter som Svenska kyrkan bedriver där just du bor. I vårt pastorat har vi fyra församlingsråd. Dessa väljs av kyrkofullmäktige vartannat år. Till och med den 27 oktober har du möjlighet att föreslå vilka personer du tycker borde finnas med som stöd för kyrkans verksamhet där du bor.

Under oktober månad kommer det även finnas andra möjligheter att lämna förslag på namn i olika sammanhang, såsom vid gudstjänster och församlingsträffar. Sista tillfället blir vid våra gudstjänster den 27 oktober. Då kommer någon från valberedningen finnas på plats i respektive kyrka och för att tar emot namnförslagen.

Du kan givetvis även maila dina förslag till någon av följande ledamöter i valberedningen:
Anders Östergren, Oskarström: a_oestergren@hotmail.com
Karin Persson, Enslöv: karin.e.persson@svenskakyrkan.se
Ewy Henriksson, Kvibille-Slättåkra: henrikssonewy@gmail.com
Jan Karlsson, Getinge-Rävinge: 03554546@telia.com

Varmt välkomna med era förslag till församlingsråden!