Vad är begravningsverksamhet

Här finner du förhoppningsvis svar på dina frågor gällande begravning.

Vanliga frågor om begravning
Här kan du läsa vanliga frågor och svar om begravning.
https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=655978

Den går också att skriva ut, till exempel för att blada in i skriften Om begravning. Bilagan är i A4-format men går bra att skriva ut i A5.
Här finns Mina önskemål att skriva ut.

Enhetlig begravningsavgift införs från 1 januari 2016
Källa: Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Den första januari 2016 införs enhetlig begravningsavgift i Sverige. Det innebär att alla som är folkbokförda i Sverige, och som har en kommunalt beskattningsbar inkomst, kommer att betala samma procentsats av sin inkomst i begravningsavgift. Vi kommer att betala den enhetliga begravningsavgiften först år 2017. Det är riksdagen som har beslutat om enhetlig begravningsavgift. Nivån på avgiftssatsen beslutas av Kammarkollegiet i november 2016.

Boende i Stockholm och Tranås är undantagna. I Stockholm och Tranås är begravningsverksamheten kommunal. Det är i nuläget inte känt om dessa kommuner framöver kommer att ingå i systemet med enhetlig begravningsavgift.

Begravningsavgiften och dess storlek har ingenting med kyrkotillhörighet att göra. Begravningsavgiften betalar vi för att finansiera den begravningsverksamhet som Svenska kyrkans församlingar har i uppdrag av staten att ansvara för. På skattsedeln är därför begravningsavgiften och kyrkoavgiften separerade.

FAQ om begravningsavgift (kompletterad 151030)
FAQ om enhetlig begravningsavgift öppnas som Word-dokument för att underlätta publicering i olika sammanhang.
Vill du läsa mer om riksdagens beslut kan du läsa mer här. Du länkas om till riksdagens webbplats.