Foto: Magnus Aronson

Treenigheten och sakramenten

Guds tre olika gestalter och heliga handlingar.

Vad innebär treenigheten?

Gud visar sig i tre olika gestalter eller väsen: Fadern, Sonen och den heliga Anden.

Gud Fader: Även om ingen vet hur Gud ser ut så finns Guds kraft överallt. Gud har en speciell mening med människorna och bryr sig om varje människa.

Jesus Sonen Frälsaren: Genom sonen Jesus förkroppsligar sig Gud. Jesus dog på korset för att människorna skulle få förlåtelse för sina synder.

Heliga Anden: Genom den heliga Anden är Gud närvarande överallt och hjälper oss människor. Den heliga Anden kan liknas vid luften - den syns inte men finns.

Vad skillnaden är mellan Gud – vars kraft finns överallt – och heliga Anden – Gud närvarande överallt – kan uppfattas som svårt att förstå. En liknelse som kanske kan vara till hjälp är att vatten visar sig i tre olika former: Flytande vatten = Gud, en närvarande kraft. Is = Jesus, Gud förkroppsligad till människa. Ånga = heliga Anden, finns i luften som omger oss.

Vad betyder sakrament och vilka är de?

Ett sakrament är en helig handling.  I den protestantiska kyrkan har vi två sakrament: dopet och nattvarden.

Dopet: Bruket att döpa går tillbaka till Jesus tid och de första kristna. Dopet är en symbol för död (från det gamla livet) och uppståndelse (till livet med Kristus). Man brukar säga att den som döps blir upptagen i den kristna församlingen.

Dopet finns även i olika former och utförande i andra religioner. Dopet är en passagerit (eller övergångsrit) som markerar att en människa går in i något nytt och tvättar bort det gamla.

Nattvarden: I nattvarden får den troende bröd och vin av prästen. Nattvarden påminner oss om Jesus sista måltid med lärjungarna. Genom nattvarden får vi del av en större gemenskap som sträcker sig över tid och rum.

Källor: Svenska kyrkan och so-rummet.se