Slättåkra kyrka

Platser: ca 180

Toalett: Finns i kyrkbyggnaden. Tillgänglighetsanpassad.

KORT HISTORIK OM SLÄTTÅKRA KYRKA
Slättåkta kyrka har medeltida ursprung. Den består av ett rektangulärt långhus med ett smalare, absidförsett, kor. I väster finns ett stentorn som är jämnbrett med långhuset och på korets norra sida en vidbyggd sakristia. I byggnaden ingår de huvudsakliga mursträckningarna av en romansk stenkyrka, som senare har byggts till i etapper.
Interiören fick sitt nuvarande utseende i samband med en omfattande restaurering som genomfördes 1935 – 36. Denna syftade till att lyfta fram äldre stildrag i kyrkorummet.

Mer information, se våra filmer längre ner på denna sida.