Rävinge kyrka

KORT HISTORIK OM RÄVINGE KYRKA
De äldsta delarna av kyrkan är troligen från 1100-talet, men den har blivit om- och tillbyggd i olika etapper. Det första tornet, som var helt i trä, byggdes 1672 och det stod kvar till 1759. Då tillkom en tornbyggnad i ohuggen gråsten vid västgaveln med samma höjd som långhuset. Dess överdel, som uppfördes i trä, byggdes om 1867. Långhuset förlängdes österut 1824 och fick en halvcirkelformad koravslutning.
Kyrkans inre pryds av takmålningar från 1774.