Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Oskarströms kyrka

Oskarströms kyrka ligger i Göteborgs stift och är en församlingskyrka. Invigd 1918

Kyrkobyggnaden
Kyrkan är en korskyrka i jugendstil, uppförd i fogstruket, handslaget tegel från Slottsmöllans tegelbruk. Taket och kyrktornet är kopparklädda. Ett tornur i varje väderstreck visar tiden. Kyrkan har två stigluckor som leder in till området. 2006 fick kyrktornet nytt koppartak.Det område som skulle bli Oskarström hade först ingen egen kyrka, utan var delat mellan Slättåkra och Enslövs församlingar. Tidigare hade Drareds skola varit gudstjänstlokal och dit gick maredsbor som egentligen hade sin kyrka i Slättåkra, som var betydligt längre ifrån Oskarström. Esperedsgårdens folk hade sin kyrka i Enslöv.

När jutefabriken byggdes, fick matsalen bli gudstjänstlokal och 1891, när skolan blev klar, byggdes den så att en vikvägg mellan de två salarna kunde göra rummet större och ovanför ingången fanns en portal med ett kors och på taket ett klocktorn med två klockor. Organist var överlärare Rydberg, som hade kantorsexamen.

1901 hade kyrkoherde Friedlander i Slättåkra framfört att Oskarström behövde en egen kyrka.

Finansieringen till kyrkbygget gjordes genom "Insamlingskort för byggande af kyrka åt fabriksarbetarne i Oskarström" 1905, där det på baksidan talde om att jutefabriken under flera år hade avlönat en prästman, som hållit gudstjänst i skolan varje sön- och helgdag, samt att en penninggåva skulle utlovas från Jutebolaget. Gåvor kom från Blekinge i söder till Dalarna i norr, men det blev bara en bråkdel av vad kyrkbygget kostade. Slättåkra och Enslövs församlingar lämnade bidrag och även sulfitfabriken och Jutebolaget, men också många enskilda oskarströmare.

Arkitekt Otar Hökerberg ritade kyrkan, som uppfördes 1916 till 1917 och invigdes året därpå med 1500 deltagare. Kyrkan byggdes på Vargbacken, en tomt som Jutefabriken skänkte till kyrkan, Där hade tidigare stått en dansbana. Under de första åren användes klockorna från skolan, då det på grund av första världskriget saknades tenn att gjuta nya klockor. 1921 kom kyrkklockorna, som skänkts av sulfitfabriken och de gamla skänktes till Skavböke kapell.

Inskriptioner på klockorna
Storklockan:
Hör guds röst, när klockan ljuder!
Hör, hur Herren kallar dig!
Vakna, förrän Herren bjuder
klockan ringa sist för dig.

Lillklockan:
Låt fridens bud
från höjden tona
genom kyrkoklockans ljud!
Hjälp oss tro, att Du vill sona
all vår synd, o Herre Gud!