Säkerhetskontroller av gravstenar 2019/2020

Nyhet Publicerad

Under hösten påbörjar vi nya säkerhetskontroller av våra gravstenar. I tur och ordning genomförs kontrollerna på Rävinge och Getinge kyrkogårdar, därefter blir det Kvibille och Slättåkra. Vi räknar med att gå över kyrkogårdarna i Oskarström och Enslöv till våren, eventuellt tidigast nästa höst.

Kontrollerna utförs med anledning av besökssäkerhet (2 kap. 12§ begravningslagen) och av arbetsmiljöskäl (AFS 1981:15). Ansvaret för att åtgärda osäkra stenar är gravrättsinnehavarens enligt 7 kap. 3§ begravningslagen. Gravrättsinnehavare som har osäkra stenar kommer att få brev med information.

I samband med säkerhetskontroll ska även kulturgravstenar kontrolleras för underhållsbehov. I samband med säkerhetskontrollerna ska även gravrättsinnehavare kontrolleras och gravar som saknar sådan märkas ut. Redan utmärkta stenar ska kontrolleras för tidsperiod som utmärkning skett. Om utmärkning skett under två års tid, så ska gravvården bortforslas och graven noteras som återlämnad (undantaget gravvårdar som skyddas enligt 4 kap). KML eller genom pastoratets egna föreskrifter om lokalhistorisk betydelsefulla gravvårdar).

Information om säkerhetskontroller ges på anslag vid kyrkogårdarna, i denna webbartikel samt på församlingarnas Facebooksidor.

 

ARBETSORDNING, GRAVSTENSKONTROLL

- Säkerhetskontroll, samtliga stenar.

- Osäkra stenar pålas, bandas och protokollförs

- Löpande inrapportera osäkra stenar för utskick av åtgärdsbrev