Nu samlas vi för fred

Nyhet Publicerad

Ärkebiskop Martin Modéus bjuder in till en nationell fredsgudstjänst torsdagen 23 november klockan 19 – i Uppsala domkyrka och här på webben. Bland de medverkande är talman Andreas Norlén och Uppsala katedralsångare. Varmt välkommen! Välkommen till den livesända gudstjänsten torsdag 23 november kl 19.00.

Därför samlas vi för fred
Kriget mellan Israel och Hamas är ännu en tung påminnelse om de många våldsamma konflikter som pågår runt om i världen. Vi ser även hur våld drabbar människor i Sverige, både i det pågående gängvåldet och genom hatbrott mot människor av olika religiös tillhörighet.  

– Det är viktigt att vi inte sitter ensamma med vår sorg över världsläget, utan att vi tillsammans sluter upp i bön om fred. Vi behöver varandra för att vårda hoppet. Genom att mötas och be tillsammans händer något, säger ärkebiskop Martin Modéus. 

Via denna länk kommer du till en sida som beskriver mer om gudstjänsten. Du kommer då också till sidan där gudstjänsten kommer att sändas digitalt:
www.svenskakyrkan.se/fredsgudstjänst