Foto: White arkitekter

Nya gravplatsområdet i Enslöv har invigts

Nyhet Publicerad Ändrad

Söndagen den 25 oktober invigdes den nya delen av Enslövs kyrkogård. De 9000 nya kvadratmetrarna har bland annat som syfte att göra kyrkogården till en mer social plats.

Förutom att den nya delen omfattar en av församlingsmedlemmarna efterfrågad askgravlund får den dessutom en ceremoniplats, tänkt att användas för utomhusbegravningar men även för dop och vigsel.

Utbyggnaden innebär att kyrkogården utökas med nästan en tredjedel och det finns till och med plats för en bit ängsmark. Här får gärna den som besöker kyrkogården slå sig ner med en medhavd picknick-korg. Ett av syftena med denna nya del av Enslövs kyrkogård är nämligen att ge mer liv åt kyrkogården.

– Vi är väldigt nöjda och känner att vi fått till vackra nya ytor. Inte minst tycker vi att vi fått till ett vackert inslag i askgravlunden, där det kommer tändas en ny lyckta av glas för varje person som begravs, säger fastighets- och kyrkogårdschefen Kjell Helgesson.

När den nya delen av kyrkogården byggts har kyrkan också haft som målsättning att, så långt det är möjligt, använda sig av lokala entreprenörer. Det 5,5 meter höga träkyrkofönstret på ceremoniplatsen har till exempel konstruerats av Sennans snickeri. De konstnärliga inslagen, handblåsta glaslyktor, är formgivna och tillverkade av Steninge Glashytta och Loricks smedja i Vessigebro.

 

*Fotnot: Askgravlund, ett begravningsskick som är mellanskiktet mellan gravplats och minnesplatsen.