Foto: Kjell Helgesson

Hjälp oss att söka

Nyhet Publicerad

Var uppmärksam på var dessa (bilden) skyltar står. Hjälp oss söka släktingar som vill ta hand om de gravplatser som i dag saknar innehavare.

Varje gravplats på en kyrkogård måste ha någon som ansvarar för gravplatsen. Oftast är det en nära anhörig eller annan släkting som tar hand om en gravplats. Detta kallar vi för gravrättsinnehavare. Om gravrättsinnehavare saknas, så återlämnas gravplatsen till kyrkogårdsförvaltningen och gravstenen plockas bort. Det är också gravrättsinnehavaren som ansvarar för gravens skötsel och att den inte utgör en fara för andra kyrkogårdsbesökare.

Ibland saknas gravrättsinnehavare för våra gravplatser. Det kan bero på dödsfall eller att man glömt att förlänga innehavet av gravrätten (gravrätten är 25 år och kan därefter förlängas med 15 år per gång) När gravrättsinnehavare saknas, så märker vi ut gravarna och ber allmänheten om hjälp. Det är viktigt för oss att söka anhöriga för att ta över ansvaret av gravplatsen. Detta så att inte gravplatsen tas bort utan att anhöriga erbjudits möjligheten att ta över ansvaret.

Av dessa anledningar ber vi er att hjälpa oss och vara uppmärksamma på den lilla skylten. Hjälpa oss söka släktingar som vill ta hand om de gravplatser som idag saknar innehavare.

Har du information? Kontakta oss på 035-19 24 00