Foto: Dag Gustavsson

Lärjungarna/apostlarna

När Jesus gick runt och undervisade valde han särskilt ut tolv lärjungar eller apostlar som de också kallas. Här är en kort sammanfattning om vilka de var.

I den kristna konsten avbildas apostlarna med olika föremål/attribut som syftar på händelser i deras liv eller på deras dödssätt. De blev ofta förföljda och avrättade.

SIMON PETRUS

Petrus, vars ursprungliga namn var Simon, var en av de första som Jesus bad bli lärjunge. Petrus och hans bror Andreas var yrkesfiskare. Tillsammans med Jakob den äldre och Johannes var Petrus en av Jesus närmaste följeslagare och ses som talesperson för lärjungarna.

Petrus dog år 64 e Kr. Han korsfästes upp och nedvänd i Rom under kejsar Neros tid. Hans grav finns i Petruskyrkan i Rom.

Attribut: Nyckeln - ett attribut som syftar på Jesus ord till Simon i Matt 16:19 ”Jag skall ge dig nycklarna till himmelriket”.

ANDREAS

Andreas var bror till Petrus. Innan han anslöt sig till Jesus var han lärjunge till Johannes döparen.

Enligt kyrkohistorikerna kom Andreas att predika evangeliet längs Svarta havets kust ända upp till Volga. Han blev korsfäst på ett X-format kors, som blivit känt som Andreaskorset.

Attribut: Ett X-format kors.

JAKOB DEN ÄLDRE

Jakob var tillsammans med sin bror Johannes en av Jesus första lärjungar. Bröderna lämnade sitt liv som yrkesfiskare för att följa Jesus.

Herodes Agrippa lät halshugga Jakob omkring år 44 e. Kr vilket gjorde Jakob till den förste martyren bland apostlarna. Hans kropp fördes så småningom till Spanien och Santiago de Compostela.

Attribut: avbildas som pilgrim med stav, hatt och ränsel. I hatten bär han en pilgrimsmussla.

JOHANNES 

Johannes var en yngre bror till Jakob. Tidigare hade han varit lärjunge till Johannes döparen.

Johannes var med vid korset när Jesus dog och han anses vara författare till flera av Nya testamentets böcker: Johannes-evangeliet, Johannes-breven samt Johannes Uppenbarelse.

Johannes var den ende av lärjungarna som dog en naturlig död.

Attribut: En kalk (bägare). Det berättas att han serverades en bägare med förgiftad dryck, men fick giftet att försvinna och därmed överleva.

FILIPPOS

Det finns inte så mycket nedtecknat om Filippos. Han predikade evangeliet i Samarien och slutligen i Frygien, i dagens Turkiet, där han korsfästes och stenades till döds.

Attribut: En korsstav. Dels för att legenden berättar att Filippos fick en avgudabild att falla sönder genom att hålla upp en korsstav mot den, dels för att han lidit korsdöden.

BARTOLOMAIOS

Bartolomaios, även känd som Natanael. Han var en av de lärjungar som var med vid Jesus himmelsfärd. Han anses ha rest österut, troligen till Indien, för att missionera. Han sägs också ha fört kristendomen till Armenien där han led martyrdöden. Uppgifter säger att han blev flådd levande och sedan korsfäst upp och ned.

Attribut: En kniv och ibland även med sin egen hud i handen.

MATTEUS

I Lukasevangeliet kallas han för Levi och i Markusevangeliet förekommer båda namnen. Han antas vara bror till aposteln Jakob den yngre. Matteus anses vara författare till Matteusevangeliet.

Innan han kallades till lärjunge var Matteus tulldrivare i Kafarnaum. Det finns skilda uppgifter om var han mötte martyrdöden.

Attribut: En bok. Ibland kan han ha ett svärd vilket uppges ha varit hans martyrredskap

TOMAS

Tomas kunde först inte tro på att Jesus hade uppstått. Därför brukar han också kallas ”Tomas tvivlaren”.

Tomas ska ha rest till Indien som missionär. Han dog martyrdöden genom att spetsas med en lans omkring år 53 e Kr, men det är osäkert på vilken plats – Edessa (i södra Turkiet) eller den indiska staden Calamina.

Attribut: En lans eller en vinkelhake. Vinkelhake är ett tecken på hans verksamhet som byggmästare.

JAKOB DEN YNGRE

Jakob var en yngre bror till Matteus. Han ska ha rest till Egypten för att predika kristendomen.

Attribut: En påk eller klubba, då han anses ha slagits ihjäl med något av dessa redskap.

JUDAS TADDAIOS 

Judas omnämns ibland som Sankt Judas och kan ha varit den Judas som skrev Judasbrevet.

Han tros ha varit den som förde kristendomen till Armenien.

Attribut: En påk eller yxa, då det var så han mötte martyrdöden.

SIMON IVRAREN

Simon var selot när Jesus kallade honom som lärjunge. Seloterna var en politisk motståndsrörelse bland judar. Simon sökte efter en politisk ledare som skulle störta romarna och såg säkert i Jesus den som skulle kunna uppnå hans politiska mål.

Hans inställning förändrades drastiskt till en man som kom att predika om att Jesus dött för att rädda människorna från synden, inte för att leda en militär styrka mot den utländska ockupationsmakten.

Det finns olika uppgifter om var Simon predikade kristendomen. Den vanligaste uppfattningen om hur han led martyrdöden är att han sågades i två stycken.

Attribut: En såg.

JUDAS ISKARIOT

Judas utlämnade Jesus till de religiösa ledarna i Jerusalem - som i sin tur överlämnade honom åt romarna.

Matteusevangeliets författare berättar att Judas fylldes av ånger och lämnade tillbaka pengarna och därefter begick han självmord genom att hänga sig.

MATTIAS

Mattias var den apostel som blev vald, genom lottdragning, till Judas Iskariots efterträdare. Han uppges ha lidit martyrdöden genom att halshuggas med en bila.

Attribut: Bila

PAULUS

Paulus upptogs som apostel långt senare men kom att få ett sådant inflytande att han ofta har fått en plats ibland de tolv lärjungarna som följde Jesus. Han skrev många av breven i nya testamentet och det är inte ovanligt att han, vid avbildningar av apostlarna, ersätter någon av de mindre omtalade apostlarna.

Attribut: Svärd då han blev halshuggen med ett svärd. Han har i regel kal panna.