Foto: Sven-Erik Falk / Ikon

Kyrkoårets kalender och färger

Den vanliga kalendern och kyrkans kalender skiljer sig åt. Dessutom symboliseras året av olika färger.

Den första dagen på kyrkoåret är söndagen den första advent. Tolv månader senare slutar kyrkoåret klockan 18 på lördagen före första adventssöndagen, samtidigt som adventshelgen börjar. Enligt gammal tideräkning börjar en helgdag alltid klockan 18 kvällen före. Det är förklaringen till att vi i Sverige firar många "aftnar", till exempel julafton och pingstafton, men också valborgsafton och midsommarafton.

Texter för varje helgdag

I kyrkoårets kalender har varje söndag och helgdag ett eget namn och ett eget tema. Tre olika bibeltexter och en psalm ur psaltaren i Bibeln hör till varje söndag. Bibeltexterna berättar bland annat om Jesus liv, död och uppståndelse.

De olika bibeltexterna/kyrkoårets texter handlar också om alla mänskliga känslor, som glädje, sorg, tro, tvivel, förtvivlan och hopp. Därför kan kyrkoårets texter hjälpa oss att fundera över våra egna liv.

Kyrkans tre största högtider är:

Julen, när vi firar att Gud föds som människa.

Påsken, när vi firar Jesus död och uppståndelse.

Pingsten, som är den heliga Andens högtid. Vi firar att lärjungarna, och vi, har fått Anden, Guds osynliga närvaro bland oss människor.

Färger och musik i kyrkan växlar under kyrkoåret

Kyrkoårets växlingar märks i psalmerna och musiken. Inte minst märks det i olika färger. Kyrkoårets fem färger är vitt, violett, grönt, rött och svart. De syns på textilier, blommor och på prästens kläder.

Vitt – symboliserar glädje och renhet, känslor som lyfts fram under första advent, jul och tiden efter påsk. 

Violett/lila – är botens och ångerns färg. Den symboliserar förberedelse och syns därför under advent i väntan på julen och under fastan i väntan på påsken.

Grönt – symboliserar hopp, växande och mognad. Det handlar om att växa andligt och hitta en djupare mening i sin tro. Grönt används under stora delar av trefaldighetstiden. Trefaldighetstiden är den längsta tiden under kyrkoåret, efter pingst till slutet av november.

Rött – blodets, kampens och martyrernas färg är röd. Den används vid de helger som påminner om apostlarna. Den röda färgen symboliserar också Den helige Anden.

Svart – är sorgens färg och används i kyrkan på Långfredagen till minne av Jesu korsfästelse och död.