Foto: Dag Gustavsson

Kvibille kyrka

Platser: 170

Toalett: Finns i vaktmästarbyggnaden. Tillgänglighetsanpassad.

KORT HISTORIK OM KVIBILLE KYRKA

Kvibille kyrka uppfördes i romansk stil av sten i slutet av 1100-talet eller början av 1200-talet. Den medeltida kyrkan är till större delen bevarad i den nuvarande byggnaden med de äldsta delarna i långhus och kor. Dagens kyrka består av ett rektangulärt långhus, smalare kor med halvrund avslutning mot öster, vidbyggd sakristia mot norr och torn i väster.
Kyrkans interiör pryds av ett antal ovanligt fina takmålningar av målarmästare Johan Blomberg, som verkade under 1700-talet.

Mer information, se våra filmer längre ner på denna sida.