Foto: Gustaf Hellsing

Kristen etik och budorden

En stor majoritet av våra värderingar kommer från Bibeln och då främst från Nya Testamentet.

Kristen etik

De tio budorden från Gamla Testamentet, som kristendomen delar med judendomen, kan delas upp i två grupper. De första tre budorden handlar om människans förhållande till Gud, medan resterande sju är riktlinjer för människors förhållande till varandra och ger en bra sammanfattning av vad vi anser är rätt och fel; till exempel inte stjäla, inte dräpa, inte vara otrogen.

Den gyllene regeln, även kallat det elfte budordet, finns i någon form i de flesta religioner: ”Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem”.

Stark hjälper svag

Tanken att den starke ska hjälpa den svage känns inte minst igen från sagans värld, men ursprunget kommer ifrån Bibeln.

Förlåtelsen

I kristendomen har förlåtelsen en central roll. Det finns en insikt om att människan har en förmåga att ställa till det för sig och att det finns möjlighet att få förlåtelse om man ångrar sig. Detta får vi bland annat en påminnelse om i varje gudstjänst.

Den fria viljan

Människan är inte är ödesstyrd utan har möjlighet att själv välja sin väg i livet.

Lika rätt och värde

Idén om alla människors lika värde liksom många fler etiska värderingar finns nämnda i Bibeln och är fortsatt det vi människor och samhället anser vara rätt.

De tio budorden

I Gamla testamentet finns Guds lag, de tio budorden, som reglerar människans förhållande till Gud och till medmänniskan. Det var Mose som gick upp på Sinai berg för att hugga ut två stentavlor med budorden från Gud.

Jesus sammanfattar hela lagen utifrån människans kärlek till Gud, medmänniskan och sig själv i ett enda budord:

Du ska älska Herren, din Gud med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd... Du ska älska din nästa som dig själv. [Matt 22:37-39]

Jesus ansåg att lagen ibland motverkade sitt eget syfte. När han bröt mot sabbatsbudet genom att bota en sjuk, ville han visa att lagen är till för människan och inte människan för lagen. Lagen får inte leda till ett klasstänkande i fromhet.

Lagens uppgift är, enligt kristen uppfattning, att skydda människor från olika slags övergrepp och att tvinga dem att handla som annars inte skulle handla.

DE TIO BUDORDEN

1. Du ska inte ha några andra gudar än Gud.

2. Du ska inte missbruka Guds namn.

3. Tänk på att hålla vilodagen (söndagen) helig.

4. Visa aktning (respekt) för din far och din mor.

5. Du ska inte dräpa (döda någon).

6. Du ska inte begå äktenskapsbrott (vara otrogen).

7. Du ska inte stjäla.

8. Du ska inte vittna falskt mot din nästa (du ska inte ljuga och smutskasta andra).

9 och 10 kan sammanfattas till: Du ska inte ha begär till den eller det som tillhör någon annan (du ska inte vara avundsjuk eller svartsjuk).

Lite mer fördjupning i budord 9 och 10:
9. Du ska inte ha begär till din nästas hus

10. Du skall inte ha begär till din nästas hustru, eller hans slav eller slavinna, hans oxe eller hans åsna eller något annat som tillhör din nästa.

Nionde och tionde buden är kanske de bud som mest påminner om att budorden tillkommit i en annan historisk tid. Samtidigt är deras underliggande fråga lika evig som de andra budens teman. Avund och missunnsamhet verkar tillhöra människans natur. Ibland bryter avunden ned, ibland kan den fungera motiverande, när man ser vad man saknar och önskar.

Källor: Svenska kyrkan och so-rummet.se