Foto: Alex o Martin

Kärlek är huvudbudskapet

Om vi sammanfattar budskapet som Jesus predikade och levde efter så är det kärlek.

Att tjäna Gud handlar inte främst om ord, Jesus kräver handling. Han menar att det är först genom handling som hjärtat verkligen har talat. Det är i kärleken till sin nästa som människan visar att hon älskar Gud.

Älska din nästa, men också dina ovänner

Jesus går egentligen ett steg till. Han uppmanar till att älska sina ovänner: ”Älska era fiender och be för dem som förföljer er” [Matt 5:44]. Alla - vänner, utstötta, fattiga - omfattas av Guds kärlek. Den sanna kärleken är spontan och spekulerar inte i prestation och motprestation eller i egen vinning och förlust.

Hat föder hat. Våld trappar upp våld. Fiendskap måste därför enligt Jesus mötas med kärlek, även om det tydligt och tillfälligt leder till förlust eller förnedring.

Kärlek är förlåtelse

Det är först när människan kan bekänna sina misstag som hon kan verka kärleksfullt mot andra. Att kunna ta emot förlåtelse skapar samtidigt en förmåga att kunna ge förlåtelse.

Kärlek är att tjäna

Jesus tog avstånd från högfärd, skryt och självhävdelse. Budskapet han ville förmedla var att förhindra att någon på grund av sin ställning förtryckte någon annan.

Jesus utmanade även människans kärlek till pengar som han menade många gånger stod i kontrast till kärlek till Gud och sin medmänniska. Till sin spets landar det i frågan; vad är det som driver oss? Pengar eller kärlek? Jesus ville få Guds kärlek att leva i människorna så att de kände solidaritet med varandra och spontant gav till dem som behövde.

Benådad

Jesus avvisade social utstötning av minoriteter, brottslingar och andra som hamnat på samhällets skuggsida. Han levde med dem och försökte hjälpa dem att förändra sina liv. Härigenom kom han i konflikt med många av de människor som upplevde sig själva som ärliga och rättvisa.

Jesus kritiserade inte någon för det förflutna och talade aldrig om olika former av straff. Den som ändrade sig blev villkorslöst accepterad och kunde därmed känna sig fri. Det är detta som i kristendomen kallas nåd. Guds nåd innebär en chans till ett nytt liv.

Källor: Svenska kyrkan och so-rummet.se