Foto: Albin Hillert/Ikon

Gudstjänsten och dess olika delar

Vad innebär gudstjänsten? I kyrkornas gudstjänster erbjuds människor att söka Gud och att utveckla och fördjupa sin tro. En viktig del av den kristna tron är gemenskap, vilket också erbjuds i kyrkan.

Varför just söndagar?

Söndagen är den sjunde och sista dagen i veckan, en vilodag eftersom Gud vilade på den sjunde dagen. Samtidigt är söndagen för kristna den första dagen i veckan, då den också ses som början på Guds skapelse. Dessutom uppstod Jesus på en söndag. Varje söndag är en påminnelse om Jesu uppståndelse och seger över död, ondska och allt destruktivt.

Altaret – ”scenen för gudstjänsten”

I centrum för alla kyrkorum står ett altare. Människor har i alla tider byggt altare som platser för mötet mellan Gud och människa.

Altaret är också ett måltidsbord för att berätta om när Jesus instiftade nattvarden. Han åt den sista måltiden med sina tolv lärjungar, natten innan han skulle bli tillfångatagen och korsfäst. Altaret symboliserar därför både Guds närhet och den gemenskap Jesus bjuder in oss till.

Gudstjänstens olika delar

Svenska kyrkans gudstjänster består i grunden av, om det är mässa eller högmässa, fyra delar: Samling, Ordet, Måltiden och Sändning. När vi firar gudstjänst utan mässa utgår måltiden, men de tre andra delarna är desamma. I alla fyra delarna ingår psalmsång och ibland deltar också någon av våra körer som bidrar till gudstjänstens helhet.

Samling

I den första delen av gudstjänsten samlas och möts vi. Klockorna ringer som en kallelse till Guds rike och är en offentlig påminnelse att gudstjänst firas. I Kristusropet, delar vi vår och världens nöd med de nödlidandes ord i evangelieberättelserna, "Herre förbarma dig". Men gudstjänsten stannar inte i det brustna, vi sjunger också in i himlens lovsång.

Ordet

I den andra delen kommer Gud oss till mötes i det lästa och predikade Ordet. I trosbekännelsen uttrycker vi vår delaktighet i en kyrka som sträcker sig över historia och världsdelar. Vi vänder oss till Gud med en längtan efter en hel gemenskap. Gud kommer oss till mötes med nåd och kärlek och förlåter våra synder. Vi höjer också vårt bönerop för alla människor och för hela världen. Tacksamma över det vi själva fått samlar vi, till förmån för andra, kollekt.

Till Ordet tillhör även en predikan. Predikan har till uppgift att länka texterna i Bibeln till det liv vi lever i dag, att berätta mer om varför det står som det står.

Måltiden

I den tredje delen ger Gud av sig själv till var och en i bröd och vin. Altaret dukas och vi uttrycker i bön och sång allt det som nattvarden rymmer; lovsång och tacksägelse för allt Gud gjort, gör och kommer att göra. Detta är en gemenskapsmåltid, inte bara i rummet, utan med kristna i hela världen och i alla tider.

Måltiden firas också till minne av Jesus lidande och död, samtidigt som det i brödet och vinet finns en särskild samvaro med den uppståndne Kristus.

Sändning

Den sista delen av gudstjänsten heter sändning. Det viktiga budskapet som förmedlas i denna del är att gudstjänsten inte är över när den sista psalmen klingat ut. Den fortsätter i olika former, när vi beger oss ut i våra liv, i Guds och medmänniskors tjänst. Utöver det vi redan fått med oss i gudstjänsten får vi också Guds uttalade kärlek och välvilja, genom att fullfölja den över 3000 år gamla välsignelsen.

Källor: Svenska kyrkan och so-rummet.se