Foto: Dag Gustavsson

Getinge kyrka

Platser: ca 175

Toalett: Finns i kyrkbyggnaden. Tillgänglighetsanpassad.

KORT HISTORIK OM GETINGE KYRKA
De äldsta delarna i Getinge kyrka härstammar från medeltiden, troligen 1100-1200-talet. Den romanska anläggningen bestod till sina äldsta delar av ett långhus, som i öster följdes av ett lägre och smalare kor avslutat med den ännu lägre och smalare halvrunda absiden.
Det Brummerska gravkoret, bekostat av ägarna till Fröllinge gods, uppfördes 1794 på tornets norra sida. År 1819 revs trätornet och ersattes av ett torn som murades i gråsten.
År 1830 revs vapenhus, kor och absid. Långhuset förlängdes österut och korpartiet fick då sin nuvarande rundade avslutning.
Sakristian utbyggdes 1890 vid norrsidan. Tornet från 1712, vilket då uppförts efter en åskeld, revs och ett nytt med nygotisk utformning byggdes.

Mer information, se våra filmer längre ner på denna sida.