Foto: Anders Gustafsson

Evangelierna och evangelisterna

Böckerna om kärnan i den kristna tron och de som skrev böckerna.

Vad innebär evangelium?

De fyra första böckerna i Nya Testamentet kallas för evangelierna och återger berättelserna om Jesus liv. Evangelierna är kärnan av den kristna trons innehåll, ”glädjebudet om Jesus Kristus”. Ordet evangelium kommer av grekiskans euangélion och betyder glatt budskap, glädjebud eller goda nyheter.

Vilka var evangelisterna?

En ängel, ett lejon, en oxe och en örn - det är symbolerna för de fyra evangelisterna och finns ofta avbildade i våra kyrkor. Men vilka var då Matteus, Markus, Lukas och Johannes?

Enligt legenden var ett evangelium skrivet av Matteus, tulltjänsteman och en av Jesus tolv lärjungar/apostlar. Evangeliet skrevs på 70-talet e. Kr. "Gör er därför inga bekymmer för morgondagen. Den får själv bära sina bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga." (Matt 6:34, ur Bergspredikan)

Markus var en nära medarbetare till aposteln Petrus. Evangeliet skrevs omkring 70 e. Kr. ”Här börjar glädjebudet om Jesus Kristus, Guds son.” (Mark 1:1)

Lukas var en grekisk läkare och medarbetare till aposteln Paulus. Evangeliet skrevs förmodligen på 80-talet e. Kr. "Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen, och den hölls när Quirinius var ståthållare i Syrien." (Luk 2:1-2, början på Julevangeliet)

Johannes, fiskare och en av Jesus tolv lärjungar, är enligt legenden också en av evangelisterna. Evangeliet skrevs förmodligen på 90-talet e. Kr. "Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom." (Joh 3:16-17, Lilla Bibeln).

Källor: Svenska kyrkan och so-rummet.se