Foto: Dag Gustavsson

Enslövs kyrka i Åled

Platser: ca 200

Toalett: Finns i kyrkbyggnaden. Tillgänglighetsanpassad.

KORT HISTORIK OM ENSLÖVS KYRKA
Den gamla kyrkan skadades i en åskbrand 1831. Tack och lov lyckades församlingsborna rädda de flesta inventarierna: tre av ljuskronorna, krucifixet tillverkat omkring 1270 och altaruppsatsen och predikstolen från första hälften av 1600-talet.
Den brandskadade kyrkan revs och den nya kyrkan uppfördes sannolikt på samma plats som den gamla. Den är byggd 1835 och består av torn, långhus, kor och sakristia. Tornet är något smalare än långskeppet. Kyrkan är en typisk representant för tidens strama, detaljfattiga klassicism.
Kyrkorummet präglas av inredningen i barockstil från kyrkans föregångare.

Mer information, se våra filmer längre ner på denna sida.