Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Enslövs kyrka

KORT HISTORIK OM ENSLÖVS KYRKA
Den gamla kyrkan skadades i en åskbrand 1831. Tack och lov lyckades församlingsborna rädda de flesta inventarierna: tre av ljuskronorna, krucifixet tillverkat omkring 1270 och altaruppsatsen och predikstolen från första hälften av 1600-talet.
Den brandskadade kyrkan revs och den nya kyrkan uppfördes sannolikt på samma plats som den gamla. Den är byggd 1835 och består av torn, långhus, kor och sakristia. Tornet är något smalare än långskeppet. Kyrkan är en typisk representant för tidens strama, detaljfattiga klassicism.
Kyrkorummet präglas av inredningen i barockstil från kyrkans föregångare.