Foto: Magnus Aronson /Ikon

Barn och ungdom

Titta in vad som finns i din församling.

Vi har verksamheter för barn och unga i alla åldrar och vi vill bedriva en god pedagogisk verksamhet som ser till hela barnets behov och utveckling.