Diakoni

Det diakonala perspektivet genomsyrar allt som sker i Genarps församling, att vara till för andra, att se och avhjälpa nöd och ensamhet, att inbjuda till sammanhang och dela tröst, ibland bara i tystnad och samvaro.

Till det diakonala perspektivet hör engagerade handlingar och ett språkbruk, en samtalston som befriar oss och som demaskerar destruktiva strukturer oavsett var de har fått grepp. 

Få besök

Du kan alltid kontakta din församling för hembesök. Kanske för samtal, men oftast för att du vill vara tillsammans med någon, litet opretentiöst, då och då. Allt oftare vistas vi i våra hem – i samband med till exempel långtidssjukskrivningar och arbetslöshet – då kan det vara gott att få besök. Någon av prästerna kommer gärna hem till dig.
  

Vi samarbetar med diakonicentralen i Lund.

Tyvärr har vi just nu inte möjlighet att ta emot begagnade kläder på expeditionen. Om du har något du vill skänka så ta gärna kontakt med diakonicentralen i Lund eller kontakta Carina Hansson från måndagsgruppen på 0703-97 71 49.

Gemensam diakoni

Vi arbetar tillsammans med Lunds stift, Torna kontrakt (församlingarna i Lunds kommun) och Sjukhuskyrkan för att församlingarna skall få större möjligheter att just vara ett stöd för människor i primärvården, hemtjänsten och hemvården.