Verksamheter

Läs om våra olika verksamheter i församlingen

Baby- och barnrytmik

I kyrkan finns det tid och plats. Här träffar vi kompisar (de du kände innan och de du ännu inte mött), leker, sjunger, pysslar, fikar, funderar och pratar...

Kör och musik

Allt från barnkören till orgelundervisning...

Vuxen - mötesplatser

Allt från stickcafé till soppluncher. Välkomna till församlingens verksamheter.

Diakoni

Det diakonala perspektivet genomsyrar allt som sker i Genarps församling, att vara till för andra, att se och avhjälpa nöd och ensamhet, att inbjuda till sammanhang och dela tröst, ibland bara i tystnad och samvaro.