Foto: Sofia Larsson

Trygghetspunkt KyrkStugan

Vid extraordinära händelser, till exempel oväder och olyckshändelser eller vid utrymningsbehov, kan det uppstå situationer då människor är i behov av hjälp, stöd, mat och värme.
För att trygga dessa behov har Lunds kommun inrättat samlings- och informationsplatser, så kallade Trygghetspunkter. I Genarp är församlingshemmet KyrkStugan utsedd till Trygghetspunkt. Här finns det möjlighet att under några timmar få tak över huvudet, information, enkel förtäring och medmänskligt bemötande. Trygghetspunkten bemannas i första hand av kyrkans personal.

Övriga trygghetspunkter är församlingshemmen Maria Magdalena på Östra Torn i Lund, Petersgården på väster i Lund, Kyrkbacken i Veberöd, Eginogården i Dalby och församlingshemmet i Södra Sandby.

För ytterligare information kring Trygghetspunkterna, vänd dig till Kommunkontoret, Avdelningen för miljöstrategi, folkhälsa och säkerhet:
tel. 046-359 50 00.