Foto: Svenska kyrkans bildbank - Ikon

Protokoll

Här visas protokollen från kyrkorådets och kyrkofullmäktiges sammanträden

Alla protokoll och bilagor finns sparade i arkivet på församlingsexpeditionen. Kontakta oss gärna om ni vill titta i dem.