En flickkör sjunger i en kyrka.
Foto: Johannes Frandsen

Projektkören/Diskantkören

För barn och ungdomar i årskurs 4-7

Projektkören är en kör för barn och ungdomar i årskurs 4-7 som träffas på fredagar och övar. Vi börjar med fika kl. 14.30 och övar sedan mellan kl. 15.00-16.00. 
Kören medverkar i en del gudstjänster och i Luciagudstjänsten.

Anmälan görs innan starten den 4 mars till Ylva Cole. Ledare för kören är Kerstin Larsson.

Nu har diskantkören slutat för terminen.