Pilgrimsvandring

i Genarps församling

Om pilgrimsvandringar

Pilgrimsvandringar och pilgrimer har funnits i alla tider. De finns i hela den kristna världen men också i andra kulturer och i andra religioner.
En pilgrimsvandring kan vara många saker. Man kan gå till en helig plats. För många är det gemenskapen med andra i en grupp som är central, eller själva vandringen. Andra föredrar att gå ensamma.

Under medeltiden pilgrimsvandrade många i Sverige, utifrån plånbok och förmåga. En pilgrimsvandring kunde företas till Rom eller Santiago de Compostela, eller till grannsocknens kyrka. Med reformationen försvann mycket av denna sedvänja. I slutet av 1900-talet började man intressera sig för fenomenet igen. I Sverige fick man det första pilgrimscentret 1996 i Vadstena, platsen för den heliga Birgittas kloster. Sedan dess har intresset både vuxit och utvecklats.

Med Genarps och Gödelövs kyrka tillhör Genarps församling Pilgrimsvägen Skåne Blekinge och därmed nätverket Santiago de Compostela i Spanien, Vadstena i Sverige och Nidaros i Norge. Genarps församling ligger på leden som går från Trelleborg i söder och till Lunds domkyrka via bland annat Fru Alstad, Börringe, Genarp, Gödelöv och Dalby. 

Eiler, en av entusiasterna i pilgrimsvandrandet har en egen hemsida.

Pilgrimslederna är alltid öppna. Vid varje pilgrimskyrka finns en skylt om pilgrimsvandrandet och om respektive kyrka. 

För samtliga vandringar gäller:
Ta med fika/lunch, Lilla Pilgrimsboken (om du har), sittunderlag, bra skor och kläder efter väder. Vi går i långsam takt och under tystnad. Samtal i samband med de pauser vi gör under vägen. 

Läs mer om pilgrimsvägen i Skåne och Blekinge.