Foto: Rickard Wahlström

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter till alla som jobbar i Genarps församling.

Präster

Bengt  Karlgren

Bengt Karlgren

Vikarierande kyrkoherde

Mer om Bengt Karlgren

Vikarierande kyrkoherde

Rikke Möller Andersen

Rikke Möller Andersen

Präst

Församlingsassistent

Ylva Cole

Ylva Cole

Församlingsassistent

Mer om Ylva Cole

Arbetar med verksamheterna Språkcafé, Läxhjälp, Barnkör och konfirmandgrupperna

Kyrkomusiker

Kerstin Larsson

Kerstin Larsson

Kyrkomusiker

Mer om Kerstin Larsson

Ledare för verksamheterna Babyrytmik, Kyrkokören, Barnkören och Barockensemblen, spelar vid kyrkliga handlingar och gudstjänster

Cecilia Österlin

Cecilia Österlin

Kyrkomusiker

Mer om Cecilia Österlin

Ledare för Alfabetskören, spelar vid kyrkliga handlingar och gudstjänster

Ingeborg  Johannesson

Ingeborg Johannesson

Kyrkomusiker

Mer om Ingeborg Johannesson

Leder verksamheterna Barnrytmik och Eftermiddagskören, spelar vid kyrkliga handlingar och gudstjänster

Administrativ personal

Maria Emland

Maria Emland

Ekonom

Mer om Maria Emland

Kontakta Maria om ni har frågor om budget, fakturor eller löner

Sofia Larsson

Sofia Larsson

Assistent - församlingsexpedition, Dataskyddsombud, Kyrkvaktmästare

Mer om Sofia Larsson

Assistent och kyrkvaktmästare. Kontakta Sofia om ni har frågor om gravskötselavtal, kyrkobokföring, kollekter, hemsida, bokningar

Ann-Louise Larsson

Församlingshemsvärd

Kyrkvaktmästare

Jörgen Lepp

Jörgen Lepp

Kyrkvaktmästare och arbetande förman

Mer om Jörgen Lepp

Jobbar ute på kyrkogården som arbetsledande vaktmästare och i kyrkan under gudstjänster och kyrkliga handlingar.

Henrik Stomsjö

Henrik Stomsjö

Kyrkvaktmästare

Mer om Henrik Stomsjö

Jobbar ute på kyrkogården och i kyrkan under gudstjänster och kyrkliga handlingar.

Kristina Helgesdotter

Kristina Helgesdotter

Kyrkvaktmästare (säsong)

Mer om Kristina Helgesdotter

Jobbar ute på kyrkogården och i kyrkan under gudstjänster och kyrkliga handlingar. Kristina har nu slutat för säsongen.

Rickard  Wahlström

Rickard Wahlström

Kyrkvaktmästare (säsong)

Mer om Rickard Wahlström

Jobbar ute på kyrkogården. Rickard har nu slutat för säsongen.